12 Rujan 2015

Zakoračila u život – “Studija zaštite i prezentacijskog potencijala arheološkog nalazišta Kuzelin i bliskih arheoloških nalazišta” stigla iz tiska

studija zaštite i prezentacijskog potencijala aheološkog nalazišta Kuzelin

Nakon lekture i prijevoda, grafičke pripreme i tiska, publikacija koja sadrži odabrane dijelove Studije zaštite i prezentacijskog potencijala arheološkog nalazišta Kuzelin i bliskih arheoloških nalazišta doputovala je u Muzej Prigorja. Ako niste blizu Muzeja, a zanima Vas kakve su modele prezentacije autori s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predložili za Kuzelin i ostala arheološka nalazišta Sesvetskog prigorja, publikaciju… opširnije


EU