• Ančnikovo gradišče

  Na skrbno izbranem delu tinjskega Pohorja, na 750 m visokem strmem pomolu tik nad sotesko Bistrice, severno od Jurišne vasi, leži poznoantična in zgodnjesrednjeveška utrjena postojanka, poimenovana Ančnikovo gradišče.
 • Ajdovski gradec

  Nad vasjo Vranje severovzhodno od Sevnice leži na podolgovatem 445 m visokem kopastem griču znamenita poznoantična in zgodnjekrščanska naselbina Ajdovski gradec iz 5. – 6. stoletja.
 • Kuzelin

  Kraj Zagreba, 15 km sjeverno od Sesveta, na istaknutom brijegu (511 m n/v) istočne Medvednice iznad naselja Donja Glavnica nalazi se višeslojni lokalitet Kuzelin. Kontinuirano je naseljavan od bakrenog doba (4 – 3. tisućljeće pr. Kr.) pa sve do kasnoantičkog doba (4 – 5. st.) kada postaje regionalna utvrda s rimskom vojničkom posadom.
 • Aquae Iasae

  U periodu antike na prostoru današnjeg grada Varaždinske Toplice nalazilo se nadaleko poznato rimsko naselje Aquae Iasae (1-4.st.). Dobar strateški položaj , blaga klima , te specifična geološka situacija s termalnim ljekovitim izvorima, glavni su razlozi naseljavanja ovog područja tijekom više tisućljeća.
 • Rifnik

  Arheološko najdišče na hribu nad Šentjurjem. Prvi ljudje so na Rifniku prebivali že več kot 3.000 let pred rojstvom Firi. Konec 4. tisočletja pr.n.š. so na njem živeli naseljenci, ki so bili Firi sicer podobni, vendar pa je bila njihova oprema in orožje še precej preprosta.

O projektu

Na čezmejnem območju bogatem s kulturno dediščino se nahajajo pomembna arheološka najdišča: Ančnikovo gradišče nad Jurišno vasjo na Pohorju, Rifnik pri Šentjurju, Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici, Kuzelin pri Donji Glavnici in Aquae Iasae v Varaždinskih Toplicah.

Projekt “Ponovno prebujena arheološka najdišča – sodobna interpretacija dediščine kot temelj kulturnega turizma”, z akronimom Rojstvo Evrope, združuje pet partnerjev iz Slovenije in Hrvaške: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica , Razvojno agencijo Kozjansko, Javni zavod za kulturo šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Muzej Prigorja Sesvete in Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.

Namen projekta, ki se v okviru Operativnega programa teritorialnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 delno sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je ohraniti in revitalizirati arheološko dediščino omenjenih območij in s pomočjo izvedbe skupnih čezmejnih aktivnosti, opozoriti na enoten kulturni prostor, ki nas povezuje že od davnine.

Navedeni partnerji bodo s svojimi projektnimi aktivnostmi povezali in popularizirali arheološka najdišča s ciljem krepitve regionalne identitete in uporabe kulturne dediščine v razvoju kulturnega turizma.


NovostiEU