junij 2014

U organizaciji Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice održane su edukativne Rimske keramičarske radionice – II. dio

DSC_7106_1_1

Edukativne Rimske keramičarske radionice održane su 07. i 14. lipnja 2014. godine, u organizaciji Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice na arheološkom lokalitetu „Aquae Iasae“ u Varaždinskim Toplicama. Rimske keramičarske radionice vodila je ravnateljica Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice Spomenka Vlahović, uz stručnu pomoć lončara Marija Fluksija, koji je prezentirao tehniku izrade i oblikovanja rimske keramike na lončarskom kolu. Nakon… podrobno

U organizaciji Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice održane su edukativne Rimske keramičarske radionice – I. dio

DSC_6472_1_1

Edukativne Rimske keramičarske radionice održane su 07. i 14. lipnja 2014. godine, u organizaciji Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice na arheološkom lokalitetu „Aquae Iasae“ u Varaždinskim Toplicama. Rimske keramičarske radionice vodila je ravnateljica Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice Spomenka Vlahović, uz stručnu pomoć lončara Marija Fluksija, koji je prezentirao tehniku izrade i oblikovanja rimske keramike na lončarskom kolu. Nakon… podrobno


EU