08 maj 2015

Prvo oglašanje z Ančnikovega gradišča

Ancnik_003

Z deli na arheološkem najdišču smo pričeli ta ponedeljek, ko smo po prihodu in ogledu terena uredili bazo, pripravili orodje in okolje za računalniško podporo ter vzpostavili sistem poteka dela. Na samem terenu smo očistili bodoče izkopno polje in deponijo ob vhodu v naselbino. Očistili smo tudi sonde prejšnjih raziskav in preseke njihovih robov ter jih dokumentirali…. podrobno


EU