27 maj 2015

NOVA ODKRITJA NA ANČNIKOVEM GRADIŠČU

DSC_1913

V nadaljevanju vam bomo predstavili odkritja prejšnjega tedna. Ker nam jo je zagodlo vreme, je bil teden zelo kratek, kljub temu pa se je nabor najdb znatno povečal. Seveda še vedno prevladujejo večji in manjši odlomki poznoantične lončenine. Zanimiv je najden odlomek (slika 1), ki ga uvrščamo v zgodnjesrednjeveško oziroma slovansko obdobje in nakazuje, da so se… podrobno


EU