03 junij 2015

NOVE NAJDBE IN ODKRITJA NA ANČNIKU

objekt_04

Za nami je razgiban in zanimiv  teden. Povečalo se je število najdb, ki so tudi bolj raznolike. Odlomkom poznoantične lončenine so se pridružili odlomki bronastih, železnih in svinčenih najdb, ki jih prav tako umeščamo v to obdobje. Nekatere najdbe so razdrobljene do te mere, da njihove oblike ne prepoznamo več, spet druge so lepo ohranjene. Tako smo… podrobno


EU