25 junij 2015

Najava predavanja “5000 godina Kuzelina”

Arheološki lokalitet Kuzelin

U ponedjeljak, 29. lipnja 2015., s početkom u 19.00 sati, u Muzeju Prigorja održat će se prvo predavanje o arheološkom lokalitetu Kuzelin u sklopu projekta „Ponovo probuđena arheološka nalazišta – suvremena interpretacija baštine kao temelj kulturnog turizma“ akronima „Rođenje Europe“. Predavanje pod nazivom „5000 godina Kuzelina“ održat će dugogodišnji voditelj arheoloških istraživanja dr. sc. Vladimir Sokol. Istražni… podrobno


EU