15 julij 2015

Aquafest 2015. – održana javna prezentacija replika rimske vojne opreme

DSC_1958

Na ovogodišnjoj gradskoj tradicionalnoj kulturno-turističkoj manifestaciji poznatoj pod imenom „Aquafest 2015.“ u Varaždinskim Toplicama 27.06.2015. godine u sklopu arheološkog lokaliteta Aquae Iasae održana je javna prezentacija replika rimske vojne opreme koja je izrađena u sklopu projektne aktivnosti Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice u prekograničnom projektu akronima „Rojstvo Europe“. Cilj EU projekta je stručnim planiranim projektnim aktivnostima svih partnera… podrobno


EU