17 avgust 2015

Kako teku arheološka istraživanja na Kuzelinu?

Arheološka istraživanja na Kuzelinu

U dosadašnjem tijeku istraživanja pronađeni su brojni pokretni arheološki nalazi. Radi se o značajnim nalazima koji svjedoče o ljudskoj djelatnosti i naseljavanju ovog prostora kroz nekoliko funkcionalnih, odnosno građevnih faza same utvrde. Pronađeni su brojni ulomci brončanodobnih, latenskih i antičkih keramičkih posuda. Iako većina pripada svakodnevnom kuhinjskom posuđu, pronađena je i određena količina keramičkih ulomaka koji se… podrobno


EU