29 avgust 2015

Završena arheološka istraživanja na Kuzelinu

Završena arheološka istraživanja na Kuzelinu

U petak, 14. kolovoza, završena su arheološka istraživanja na Kuzelinu, koja su započela 20. srpnja. Istraživanja su realizirana u sklopu projekta pod nazivom Ponovno probuđena arheološka nalazišta – suvremena interpretacija baštine kao temelj kulturnog turizma akronima Rođenje Europe, te su provedena uz financijsku pomoć iz EFRR fondova u okviru Operativnog programa Slovenija- Hrvatska 2007.-2013. Prošle godine Muzej Prigorja… podrobno


EU