05 september 2015

Najava predavanja “40 godina arheoloških istraživanja Kuzelina”

40 godina arheoloških istraživanja Kuzelina

U srijedu, 9. rujna 2015., s početkom u 19.00 sati, u Muzeju Prigorja održat će se drugo predavanje o arheološkom lokalitetu Kuzelin u sklopu projekta „Ponovo probuđena arheološka nalazišta – suvremena interpretacija baštine kao temelj kulturnog turizma“ akronima „Rođenje Europe“. Predavanje pod nazivom “40 godina arheoloških istraživanja Kuzelina” održat će osnivač Muzeja Prigorja i dugogodišnji ravnatelj, kao i… podrobno


EU