Skupne aktivnosti

Planirane zajedničke aktivnosti spomenutog projekta odnose se na stručne aktivnosti vezane uz razmjenu znanja i primjera dobre prakse na oba navedena područja kao i na razmjenu iskustva pri planiranim arheološkom istraživanjima, iskustvima u tzv. eksperimentalnoj arheologiji, raznim muzejskim i terenskim radionicama, planiranom tematskom predavanju i okruglom stolu na temu arheološke baštine u funkciji razvoja kulturnog turizma sve s ciljem stvaranja zajedničkog arheološkog jedinstvenog područja jer su navedena područja u razdoblju antike nekada bila unutar jedinstvenog Rimskog carstva. Planirane zajedničke aktivnosti partnera imaju osnovni cilj revitalizaciju, prezentaciju i popularizaciju arheološke baštine i stvaranje novih modernih turističkih proizvoda za razvoj kulturnog turizma. Planirani rezultati zajedničkih aktivnosti projekta su: zajednička web stranica projekta akronima „Rođenje Europe“, projektne brošure, plakati, katalozi, logo projekta, prospekt projekta s kartom područja, studijsko putovanje, upoznavanje primjera dobre prakse u Austriji, Mađarskoj, Poljskoj i Slovačkoj i tematsko predavanje s diskusijom.


EU