Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Sevnica

Projektne aktivnosti partnerja

Izobraževalne delavnice za otroke in mladino vezane na interpretacijo dediščine

Izobraževalne delavnice za turistične vodiče in interpretatorje vezane na interpretacijo dediščine

Izdelava replik in spominkov

Organizacija in izvedba študijske poti ogleda primera dobre prakse za vse projektne partnerje

Interpretacijska tabla na arheološkem najdišču Ajdovski gradec

Maketa arheološkega najdišča Ajdovski gradec

Infomat ob dostopni poti na arheološko najdišče Ajdovski gradec

Novinarska konferenca s predstavitvijo rezultatov projekta

 


EU