Muzej Prigorja Sesvete

Projektne aktivnosti partnerja

Arheološka istraživanja lokaliteta Kuzelin

Arheološka istraživanja na Kuzelinu provest će se radi prikupljanja podataka o lokalitetu i stvaranja preduvjeta za njegovu prezentaciju. Uz arheološka iskopavanja, provest će se 3D lasersko skeniranje i geofizičko istraživanje kao suvremene metode koje će obuhvatiti cijelo područje lokaliteta. Navedene aktivnosti predstavljat će vrijedan doprinos očuvanju i daljnem oživljavanju Kuzelina.

 

Studija zaštite i prezentacijskog potencijala arheološkog lokaliteta Kuzelin i bliskih arheoloških lokaliteta

Studija će omogućiti održivo upravljanje arheološkim lokalitetom Kuzelin i bliskim arheološkim lokalitetima, a na temelju nje bit će moguće planirati razvoj novih kulturno – turističkih proizvoda. Kao preduvjet za izradu studije prikupit će se stručne i znanstvene informacije o lokalitetima u blizini Kuzelina. Zbog toga će se izvesti geofizička istraživanja lokaliteta Staro selo u Blaguši, geodetska izmjera i 3D lasersko skeniranje kaštela Blaguša, digitalizacija postojećih nacrta i planova arheoloških lokaliteta te će se izraditi 3D model prostora i digitalni model reljefa (DMR) kulturnog krajolika oko Kuzelina.

 

Izložba prijedloga stalnog postava arheološke zbirke kastruma Kuzelin u Muzeju Prigorja

U Muzeju Prigorja bit će postavljena izložba prijedloga stalnog postava arheološke zbirke kastruma Kuzelin. Na izložbi će biti predstavljen mogući izgled budućeg stalnog postava (nacrti i 3D vizualizacija), dio arheološke zbirke kastruma Kuzelin (odabrani, reprezentativni nalazi s lokaliteta) i suvremeni načini interpretacije arheološkog lokaliteta prilagođeni interesima šire javnosti (3D rekonstrukcija kastruma Kuzelin u obliku animacije i slika).
Kao predradnje za planiranje stalnog postava izradit će se muzeološka koncepcija, snimak postojećeg stanja muzejske zgrade, idejno rješenje adaptacije zgrade za potrebe stalnog postava te idejno rješenje stalnog postava arheološke zbirke kastruma Kuzelin.

 

Interaktivne doživljajne radionice

Održat će se četiri interaktivne doživljajne radionice na arheološkom lokalitetu Kuzelin. Na njima će sudjelovati 120 učenika. Radionice će se zasnivati na suvremenim metodama interpretacije baštine – eksperimentalnoj arheologiji. Osnovna vodilja radionica je iskustvena priča o svakodnevnom životu stanovnika Kuzelina.

 

Stručna predavanja o rezultatima arheoloških istraživanja lokaliteta Kuzelin

Održat će se dva stručna predavanja u prostorijama Muzeja Prigorja. Cilj predavanja je upoznati stručnu, lokalnu i širu zajednicu, te medije s rezultatima arheoloških istraživanja lokaliteta Kuzelin.

 


EU