Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Projektne aktivnosti partnerja

Arheološke raziskave

V letu 2015 bomo z namenom vzpostavitve smiselne celotne prezentacije ostalin in pridobitve še manjkajočih podatkov o organiziranosti in poselitvi Ančnikovega gradišča nadaljevali z arheološkimi raziskavami, ki so obstala leta 2009. Terensko delo bo osredotočeno na še edini neraziskani severni del naselbine, kjer potek obzidja še ni popolnoma jasen. Ančnikovo gradišče bo tako postalo eno redkih popolnoma raziskanih naselbin iz tega časa tudi v širšem prostoru in bo ponudilo izjemno priložnost za študij življenja v pozni antiki in predvsem v slabo poznanem obdobju prehoda med pozno antiko in naselitvijo Slovanov.
Arheološke raziskave so nujne za ohranitev in nadaljnjo oživitev te pomembne arheološke dediščine.
Začetek del je odvisen od vremena, vsekakor pa se bodo dela zaključila do konca avgusta 2015. V tem času bomo zainteresirano javnost v okviru »dnevov odprtih vrat« sproti obveščali o poteku raziskav.

 

Interaktivne doživljajske delavnice

V času arheoloških raziskav bomo na samem najdišču izvedli 5 interaktivnih doživljajskih delavnic, ki bodo temeljile na sodobnih metodah interpretacije dediščine. Osnovno vodilo vsake delavnice bo izkustvena pripoved o vsakdanjem življenju prebivalcev: družbena ureditev, priprava hrane, živinoreja, različne obrti, noša, umetnost in trgovina. Udeleženci se bodo tudi sami preizkusili v različnih opravilih: mletju žita, gradnji hiške, lončarstvu, obdelavi lesa. Prav tako se bodo lahko preizkusili v vlogi arheologov.

 


EU