Izdana zajednička brošura „Ponovo probuđena arheološka nalazišta-suvremena interpretacija baštine kao temelj kulturnog turizma“

Untitled-1

Izdavanjem zajedničke brošure pod nazivom „Ponovo probuđena arheološka nalazišta-suvremena interpretacija baštine kao temelj kulturnog  turizma“ – „Ponovno prebujena arheološka najdišča-sodobna interpretacija dediščine kot temelj kulturnega turizma“ završavaju sve zajedničke aktivnosti na europskom projektu.

Valja naglasiti da su izuzetno kvalitetno ostvarene sve planirane projektne aktivnosti Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice, da je znanje
uspješno prenijeto na mlađe generacije, a posebno dobrom organizacijom svih radionica u koje su uključena djeca različitih uzrasta i aktiviranjem lokalne zajednice potaknuta je ideja za razvoj kulturnog i kontinentalnog turizma u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji.
Činjenica je, da je projekt „Ponovo probuđena arheološka nalazišta-suvremena interpretacija baštine kao temelj kulturnog turizma“ prvi ovakvog opsega i u suradnji dviju Republika tj. Slovenije i Hrvatske s temom edukacije, interpretacije i popularizacije kulturnopovijesne
baštine temeljene na antičkoj civilizaciji, s donošenjem najnovijih rezultata u dosta složenim uvjetima rada.

Rođenje Europe (brošura ZMVT)


EU