Novinarska konferenca v okviru projekta Rojstvo Evrope

DSC-Resolucija-namizja_91_b

Razvojna agencija Kozjansko je v sodelovanju s slovenskimi projektnimi partnerji predstavila projekt »Rojstvo Evrope« na novinarski konferenci, dne 13. 5. 2015, v Ipavčevem kulturnem centru.

 

Razvojna agencija Kozjansko je v letu 2014 skupaj s projektnimi partnerji pričela izvajati aktivnosti v okviru projekta »Rojstvo Evrope«. Projektno partnerstvo sestavljajo Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Razvojna agencije Kozjansko, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Muzej Prigorja Sesvete, Zavičajni muzej Varaždinske Toplice. 

 

Skupna vrednost projekta znaša 574.073 EUR,  višina odobrenih nepovratnih EU sredstev znaša  487.962 EUR. Operacija se delno sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Operativnega programa teritorialnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007–2013.

 

Glavni cilji projekta so:

• trajnostni razvoj in krepitev regionalne identitete s pomočjo ohranjanja in oživljanja arheološke dediščine na temeljih sodobne interpretacije dediščine,

• povezava lokalno znanih arheoloških najdišč s pomočjo regionalnega in čezmejnega sodelovanja,

•  vzpostavitev čezmejne mreže za prenos informacij in primerov dobrih praks,

• ozaveščanje prebivalstva o pomenu ohranjanja kulturne dediščine in njeni uporabi (krepitev kulturnega turizma).

 

Namen projekta je ohraniti in revitalizirati kulturno dediščino arheoloških najdišč: Rifnik (Šentjur), Ajdovski gradec (Sevnica), Ančnikovo gradišče (Pohorje),  Kuzelin (Donja Glavnica) in Aquae Lasae (Varaždinske Toplice) in z izvedbo skupnih čezmejnih aktivnosti, opozoriti na enoten kulturni prostor, ki nas povezuje že od davnine.

 

Razvojna agencija Kozjansko je ob tej priliki predstavila tudi promocijski film občine Šentjur, ki je eden od rezultatov projekta.

 

DSC-Resolucija-namizja_92_b


EU