O projektu

Na čezmejnem območju bogatem s kulturno dediščino se nahajajo pomembna arheološka najdišča: Ančnikovo gradišče nad Jurišno vasjo na Pohorju, Rifnik pri Šentjurju, Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici, Kuzelin pri Donji Glavnici in Aquae Iasae v Varaždinskih Toplicah.

Projekt “Ponovno prebujena arheološka najdišča – sodobna interpretacija dediščine kot temelj kulturnega turizma”, z akronimom Rojstvo Evrope, združuje pet partnerjev iz Slovenije in Hrvaške: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica , Razvojno agencijo Kozjansko, Javni zavod za kulturo šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Muzej Prigorja Sesvete in Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.

Namen projekta, ki se v okviru Operativnega programa teritorialnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 delno sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je ohraniti in revitalizirati arheološko dediščino omenjenih območij in s pomočjo izvedbe skupnih čezmejnih aktivnosti, opozoriti na enoten kulturni prostor, ki nas povezuje že od davnine.

Navedeni partnerji bodo s svojimi projektnimi aktivnostmi povezali in popularizirali arheološka najdišča s ciljem krepitve regionalne identitete in uporabe kulturne dediščine v razvoju kulturnega turizma.


EU