Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Sevnica

kstmJavni zavod KŠTM Sevnica opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti v občini Sevnica. Namen in poslanstvo zavoda je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih področjih, s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Sevnica. KŠTM Sevnica organizira razne javne prireditve in upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z Gradom Sevnica, Ajdovskim gradcem, Kulturno dvorano Sevnica, Turistično informacijsko pisarno Sevnica, Športnim domom Sevnica, Športno dvorano Sevnica, Bazenom Sevnica, Mladinskim centrom Sevnica, Pristanom in čolniščem Orehovo in z upravo KŠTM Sevnica.

 

 


EU